CNC Fräs


Bord 320x1200mm

X-rörelse 670mm

Y-rörelse 275mm

Z-rörelse 500mm

Ställbara grader på huvud

Horisontal / verical spinel