Vi använder Dormer Pramets verktyg till våra svarv och fräsmaskiner. Det är en av anledningarna att vi alltid levererar maskinbearbetade detaljer av högsta kvalitet.

Skrolla ner för att läsa alla 4 sidor av reportaget från

DORMER PRAMET.

 

Även reportage från

DIN LOKALTIDNING